Over de Molenwiek

De Molenwiek is een stichting zonder winstoogmerk, die geleid wordt door een schoolbestuur dat formeel verantwoordelijk is voor het beleid van de school. De directeur heeft de dagelijkse leiding en stuurt de docenten aan.

Visie

Het onderhouden van de moedertaal in het buitenland is niet alleen essentieel in verband met een eventuele terugkeer naar Nederland of België maar ook daar het tweetalig opgroeien de cognitieve ontwikkeling van het kind versterkt. 

Daarnaast blijven kinderen zich verbonden voelen met familie en vrienden in het thuisland en een eventuele terugkeer binnen het Nederlandse of Vlaamse schoolsysteem wordt makkelijker. Tenslotte zijn Nederlandse en Vlaamse kinderen ambassadeurs voor Nederland en België in Amerika! Het bijhouden van taal en cultuur is dus onmisbaar. 

Algemene Informatie

De Molenwiek verzorgt Nederlandse Taal- en Cultuur lessen (NTC-onderwijs) voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en het volwassen onderwijs. Hiertoe worden dezelfde lesmethoden gebruikt als gangbaar in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs.

Ook het cultuur onderwijs is nauw verbonden met de actualiteit en gebeurtenissen in Nederland en België. 

Om de aansluiting met het onderwijs in Nederland te waarborgen evalueren wij de leerprestaties systematisch door middel van het afnemen van toetsen.

Bij kinderen die het Nederlands minder goed beheersen, richten wij ons op het verwerven van mondelinge vaardigheden en uitbreiding van de woordenschat.

Tenslotte kent de school een aantal uitgangspunten, die belangrijk zijn voor haar identiteit:

  • Eerbiediging van iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing
  • Gelijkwaardigheid van alle leerlingen
  • Geen discriminatie of uiting van racisme

De Molenwiek does not and shall not discriminate on the basis of race, color, religion (creed), gender, gender expression, age, national origin (ancestry), disability, marital status, sexual orientation, or military status, in any of its activities or operations.

Een stukje geschiedenis………..

We schrijven het jaar 2002 en het eerste schooljaar (2002-2003) van de Molenwiek gaat onder leiding van directeur Simpha van start. Een handjevol leerlingen en docenten verzamelen zich door de week na schooltijd bij Mount Bethel Church in Marietta, GA. De peuters op vrijdagochtend, de kleuters en groep 3-8 op dinsdag- en woensdagmiddag.

‘Zeg, zou het wat zijn als jij Nederlandse les aan onze kinderen zou kunnen geven?’ Deze vraag legt het fundament van de Molenwiek. Jeanine Ritter stelde deze vraag aan Simpha Savelsbergh, wetende dat zij Nederlands gestudeerd heeft en wel oren heeft naar lesgeven aan kinderen. 

Simpha dacht echter verder dan bijles en ging op onderzoek uit. Haar zoektocht bracht haar in contact met Stichting NOB en aldaar deed ze allerlei ideeën op om een Nederlandse school in Atlanta te starten.

Achter de schermen wordt een bestuur gevormd onder leiding van voorzitter Jeannine. Issues waar de nieuwe school mee te maken heeft zijn: wel of niet op zaterdag naar school en een geschikte plek voor nieuwe locaties.

In het tweede jaar (2003-2004) opent de Molenwiek ook haar deuren in Alpharetta bij de Baptist Church op Academy Street. De locatie Peachtree City heeft helaas te weinig leerlingen om door te gaan en gaat weer dicht. Door de jaren heen heeft de Molenwiek diverse locaties uitgeprobeerd (remember Acworth en de basement van de familie Swaak!) en vanaf het derde schooljaar 2004-2005 krijgt de Molenwiek een locatie op donderdagmiddag in Alpharetta en locatie op dinsdagmiddag in Dunwoody/Sandy Springs. Sinds 2015 geeft de Molenwiek les in de gebouwen van St. Davids Episcopal Church in Roswell. Jaarlijks verwelkomt de Molenwiek zo’n 60 leerlingen en 10 leerkrachten en onderwijsassistenten. Expat gezinnen komen en gaan en brengen nieuwe leerlingen en docenten met zich mee. Het afscheid na een paar jaar valt altijd weer zwaar… De longterm settelen zich in de stad en suburbs en voor hen vormt de Molenwiek een vaste baken in de week.

Schooljaar no. vier, 2005-2006, springt eruit door het bezoek van Stichting NOB voor ‘geld en goede raad’ en het bestuur en docententeam laat met trots de school zien. Het vijfde schooljaar (2006-2007) is een jaar met hoogtepunten: het bezoek van de inspecteur zorgt voor een 8+ op het schoolrapport en de Molenwiek viert haar eerste lustrum in mei 2007. Inmiddels hebben we ons 15 jarig lustrum gevierd en hopen we volgend jaar ons twintig jarig bestaan te kunnen vieren.